+386 (0)2 330 53 50 |  podpora@jamada.si
Pantheon Public Service

pantheon public service

 

Stabilen v skladu z veljavno zakonodajo program upošteva sprecifična določila, ki jih javna podjetja kot proračunsko uporabniki imajo(predvsem v računovodstvu in kadrih) ter omogoča, da poslujejo pregledno in v skladu s predpisi. Javna podjetja tako povečajo kakovost dela in storilnost brez stroškov razvoja lastnega programa ali daljših uvajalnih časov.

 

Računovodstvo, prilagojeno javnim podjetjem
   Kadri in plače za javne uslužbence  

Javna podjetja so zaradi proračunskega financiranja podrejena drugačnim pravilom knjigovodenja, kot veljajo za druge gospodarske subjekte. Patnehon podpira vsa ta specifična določila, ki jih je potrebno upoštevati pri javnih podjetjih, prav tako da skladen s Slovenskimi računovdskimi standardi(SRS). Vsebuje tudi:

 • enotni kontni načrt,
 • bilance za določene uporabnike,
 • bilance za druge uporabnike,
 • skupne bilance,
 • evidenčno knjiženje.

Javna podjetja imajo specifična pravila tudi na področju kadrov in plač. Ker se financirajo iz javne blagajne, se to odraža tudi pri izpisih in obrazcih, ki jih podjetja oddajajo pristojnim državnim ustanovam(AJEPS, ipd.):

 • izpis posebne plačilne liste za javno upravo(navadni zapolseni, direktorji, zaposleni v tujini),
 • nastavitev vrst zaslužka,
 • obračunavanje delavcu več delovnih mest na enem obračunu,
 • kreiranje XML izvoza ISPAP datoteke.
 

 

 

Avtomatično sledenje spremembam zakonodaje

 

Podpora uporabniku
Stabilnost poslovnega programa
Da bi bile spremembe v zakonodaji, ki se tičajo delovanja poslovnih subjektov, za uporabnika kar najmanj stresne, je celoten postopek osveževanja v Pantheonu avtomatiziran in poteka preko spleta. Vsakič, ko pride do spremembe nadgradijo tudi v Pantheonu, uporabniki Pantheona pa tako vedno poslujejo skladno z aktualnimi zakoni in določili. Pravočasna podpora je ključnega pomena, zato je uporabnikom na voljo več vrst podpore. Vprašanja glede uporabe Pantheona je najbolje rešiti preko brezplačnih video navodil in uporabniške spletne skupnosti, kjer so zbrani drugi uporabniki, podporniki in DataLab uslužbenci. Nujna direktna podpora se izvaja na terenu, preko telefona ali spletne aplikacije. Stabilnost in zanesljivost Pantheona je prioriteta, ki smo si jo zastavili pri razvoju programa. Cilj je zadovoljen uporabnik, ki program brez težav uporablja več let, pri tem pa se kar najmanj ukvarja z raznimi nastavitvami, parametri in nadgrajevanjem.

 

 Cenik programske opreme Pantheon Public Service

 

 PANTHEON GE

Za javna podjetja

 mesečni najem: 57,00 €

nakup: 1.499,00 €

 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem računov
 • naročila kupcev in dobaviteljem
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Lastno računovodstvo
 • Obračun plač za javna podjetja
 • Kadrovska evidenca za javna podjetja
 • Poslovna analitika
 • Enostavna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis

Podrobnejše razlike med licencami si oglejte tukaj.

 

O podjetju

JAMADA SKUPINA d.o.o.
Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor

Hitri kontakt

 

 

 

 

najsplet.eu